Wstęp

Nowoczesne okna drewniane firmy STOLMIR pozwolą Państwu przez długie lata cieszyć się niezawodnością i wygodą użytkowania. W poniższej instrukcji przedstawimy Państwu kilka prostych rad jak skutecznie wydłużyć okres bezproblemowej eksploatacji naszych produktów.
Pielęgnacja stolarki
Doskonała powłoka lakiernicza wymaga pielęgnacji i okresowej konserwacji. Niekorzystne warunki atmosferyczne, zanieczyszczenie środowiska mają decydujący wpływ na żywotność powłoki lakierniczej.
Regularna pielęgnacja stolarki okiennej i drzwiowej powinna się odbywać 2-3 razy w roku. Do tego celu najlepiej jest stosować specjalne mleczka pielęgnacyjne do drewna. (np. firmy TEKNOS Gori). Zastosowanie takich produktów zabezpiecza przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych oraz wzmacnia powłokę lakierniczą zabezpieczającą drewno. Przed naniesieniem mleczka pielęgnacyjnego należy oczyścić powierzchnię środkami myjącymi, nie zawierającymi rozpuszczalników i elementów szorujących. Należy używać łagodnych środków czyszczących. Mleczko należy nakładać miękką szmatką lub gąbką i rozprowadzać wzdłuż słojów. Zabiegom pielęgnacyjnym można poddać okno najwcześniej po ok. 2 miesiącach od momentu zamontowania.
Podczas zabiegów pielęgnacyjnych ważne jest, aby kontrolować stan powłoki lakierniczej.
W przypadku zauważenia niewielkich uszkodzeń sięgających do drewna należy je jak najszybciej usunąć poprzez miejscowe uzupełnienie ubytków farbą renowacyjną. Nie wolno dopuścić do dalszej degradacji powłoki.

W normalnych warunkach atmosferycznych powłokę lakierniczą można poddać zabiegom renowacyjnym po upływie ok. 5 lat lub po utracie połysku. Dokonując renowacji należy najpierw oczyścić powierzchnię neutralnym środkiem czyszczącym. Nie wolno stosować agresywnych środków szorujących. Należy zmatowić powierzchnię gąbką lub papierem ściernym (granulacja 220), a następnie nałożyć pędzlem lakier renowacyjny jedną lub dwie warstwy lakieru. Podczas malowania należy zwrócić uwagę, aby nie zamalować uszczelek, okuć i silikonu.

Zabezpieczanie stolarki materiałami ochronnymi
Przed przystąpieniem do prac budowlanych lub renowacyjnych, należy pamiętać o wcześniejszym zabezpieczeniu stolarki przed zabrudzeniem odpowiednimi taśmami, nie powodującymi uszkodzeń lakierów akrylowych. Taśmę należy jak najszybciej usunąć, aby nie wystąpiło zjawisko wulkanizacji. Kupując inne niż wyżej wymienione samoprzylepne taśmy należy upewnić się u sprzedawcy, specjalisty czy dana taśma może służyć do zabezpieczania stolarki drewnianej i czy nie spowoduje zniszczenia powłoki lakierniczej.

Obsługa i eksploatacja okuć obwiedniowych
Nasze okna i drzwi balkonowe wyposażone są w wysokiej klasy okucia obwiedniowe firmy G-U. Okucia te charakteryzują się łatwością i komfortem obsługi, niezawodnością funkcjonowania i odpornością na zużycie. Mechanizm okucia uruchamiany jest poprzez manewrowanie klamką. W pozycji zamkniętej klamka skierowana jest do dołu.
Sposób operowania klamką podczas użytkowania okucia rowierano–uchylnego z rozszczelniemiem (“mikrowentylacją”) przedstawiono na rysunku poniżej.UWAGA: Zmiany położenia klamki można dokonywać tylko po uprzednim zamknięciu okna. W trakcie przesterowania położenia skrzydła należy dociskać skrzydło do ramy.

Prosimy o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa:
Zagrożenie skaleczenia (przygniecenia) gdy np. dłoń dostanie się pomiędzy ramę, a zamykane skrzydło.
Niebezpieczeństwo wypadnięcia przez okno.
Niebezpieczeństwo zranienia przez otwarte skrzydło w czasie działania silnego wiatru.
1. Nie obciążać skrzydeł w żaden sposób.
2. Nie uderzać otwartym skrzydłem w ścianę lub węgarek.
3. Nie umieszczać żadnych przedmiotów pomiędzy skrzydłem a ramą.Regulacja okuć
Okna wyposażone są w okucia obwiedniowe ryglujące skrzydła okienne w kilku miejscach na całym ich obwodzie i umożliwiające sterowanie jedną klamką funkcjami otwierania, uchylania okna.
Okucie obwiedniowe jest mechanizmem bardzo precyzyjnym, posiadającym jednak tolerancję kilku milimetrów na ich regulację w kilku kierunkach. W okuciach regulacja tą dokonuje się za pomocą kluczyka imbusowego wg instrukcji regulacji okien. Na podstawie instrukcji każdy użytkownik może wykonać samodzielnie regulację okien.
Także po założeniu skrzydeł w zamontowaną ościeżnicę montażysta powinien sprawdzić prawidłowość funkcjonowania okna, nasmarować elementy okucia w miejscach wskazanych w instrukcji, a w razie potrzeby dokonać regulacji. Skrzydła okna powinny się otwierać i uchylać lekko, bez jakichkolwiek tarć i oporów, a docisk skrzydła do ościeżnicy powinien być jednakowy na całym obwodzie.Konserwacja okuć
Aby niezawodne działanie okuć było trwałe należy co najmniej raz w roku przeprowadzić następujące czynności:
1. Smarować lub oliwić wszystkie ruchome części oraz miejsca ryglowań (zaznaczone na rysunku ikoną kropelki oleju).
2. Stosować wyłącznie smar lub olej bez zawartości kwasów i żywic.
3. Sprawdzać wszystkie ważne dla bezpieczeństwa części okuć (zaznaczone na rysunku przerywaną obwódką) w miejscach ich mocowania. W razie potrzeby w miejscach podatnych na zużycie, dokręcić śruby mocujące, ewentualnie wymienić uszkodzone elementy.
4. W przypadku braku osłonek na Państwa oknach, proszę koniecznie sprawdzić, czy trzpień w zawiasie górnym jest wsunięty od dołu do oporu.
5. Do czyszczenia elementów okien stosować wyłącznie delikatne i pH-neutralne środki czyszczące w formie rozcieńczonej. Nie stosować nigdy środków czyszczących oraz szorujących zawierających kwasy. Ich działanie może naruszyć warstwę ochronną części okuć.
6. Po wcześniejszym oczyszczeniu powierzchni okuć proponujemy konserwację olejami obojętnymi nie zawierającymi silikonów, np. olej do maszyn do szycia.Uwaga! Poniższe czynności powinny być wykonane przez wyspecjalizowane grupy montażowe:
* wymiana części okuć,
* zawieszanie i zdejmowanie skrzydła okiennego,
* regulacja okuć - w szczególności w obrębie zawiasów: skrzydła, ramy i rozwórki.
Przy malowaniu lub lakierowaniu powierzchni okien i drzwi balkonowych, wyłączyć z tego procesu elementy okuć.
Instrukcja ta obowiązuje również dla odmian okuć oraz typów okien, które w tej instrukcji nie zostały wymienione.

 

>>> Pobierz Kartę Gwarancyjną